МИНИМАЛНИ ЦЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БАЗИТЕ ЗА ЛОВЕН ТУРИЗЪМ И ЗА УСЛУГИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАН ЛОВЕН ТУРИЗЪМ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ И ТЕХНИТЕ ТЕРИТОРИАЛНИ ПОДЕЛЕНИЯ

Бази за ловен туризъм

1. Нощувка със закуска, съгласно категоризацията на ловната база:
в ловна резиденция единична стая 50 €
двойна стая 60 €
в ловен дом единична стая 40 €
двойна стая 50 €
в ловна хижа единична стая 20 €
двойна стая 30 €

 

2. Храноден:

обяд – 20 €
вечеря – 20 €
В цената за храноден се включва консумация на топли и безалкохолни напитки. Алкохолните напитки се продават по утвърден от директора на съответното териториално поделение ценоразпис, поставен на видно място. В деня на пристигане и заминаване клиентите заплащат реално консумираните обяд или вечеря.

 

3. Придружителите заплащат пълен размер на пансиона.
За деца до 7 години, придружаващи ловците, не се заплаща за нощувка и храна.
За деца от 7 до 14 години се заплаща 50% от цената за нощувка и храна.

 

ІІ. Услуги за организиран ловен туризъм
1. Ловен водач 50 € за един ден
2. Носач 15 € за един ден
3. Цена за групов лов на дива свиня с организация 80 € за един ловец за един ден
4. Цена за групов лов на дива свиня без организация 30 € за един ловец за един ден
5. Моторно превозно средство 50 € за един ден 6. Фотолов с водач 20 € за един ден

7. Ловно куче 10 € за един ден

8. Пансион за ловно куче 15 €

9. Трансфер

(място на пристигане – стопанство – място на отпътуване): за микробус и лек автомобил 0,7 € за км, но не повече от 300 € ІІІ. Посочените по т. І и ІІ цени са в евро с включен ДДС.
Цените са минимални и държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства могат да договарят по-високи цени след одобрение от директора на съответното държавно предприятие по чл. 163 от Закона за горите.

ІV. Всички допълнителни услуги се заплащат по договаряне.

МИНИМАЛНИ ЦЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДИВЕЧ И ДИВЕЧОВИ ПРОДУКТИ ЗА ОРГАНИЗИРАНИЯ ЛОВЕН ТУРИЗЪМ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СЪГЛАСНО ЧЛ. 76 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЛОВ И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА
ИЗТЕГЛЕТЕ