ВОДОПЛАВАЩ ДИВЕЧ »  БЕЛОЧЕЛА ГЪСКА

лов на дива къска в Балгария

БЕЛОЧЕЛА ГЪСКА

Разпространена, но с ниска плътност на популацията в Европа и Азия. Среща се и в България, в резервата Сребърна, където гнездят около десетина двойки, няма сведения за други гнездящи двойки на наша територия. Прелетна птица.

Придържа се към открити местности и обширни водоеми, като езера, язовири и големи реки. По време на гнезденето се насочва към блатисти или силно обрасли с водна растителност участъци.

ловуване на дивеч - допълнителна информация

Допълнителна информация

Много често можем да наблюдаваме дивата гъска на ята. При този вид са силно изразени социалните контакти, между отделните индивиди и ятата. Установено е от редица учени етолози, като Конрад Лоренц, че дивата гъска е високо интелигентна птица, разполагаща с развит език за общуване и живееща в сложни социални структури. Тя е едно от малкото животни способно да брои (до 3–4, дори и до 5 в определени случаи).

Приема предимно растителна храна. Напролет кълнове на различни растения, плодове и листа на водната растителност, а към есента преминава на семена и ако има възможност се храни и със зърнени култури.

Дивата гъска е родоначалник на Домашната гъска, като се счита, че одомашняването е протекло сравнително неотдавна, за него е способствал социалният начин на живот воден от тези птици. При кръстоска с Домашната гъска се получава здраво и жизнеспособно поколение. Дълголетен вид, продължителността на живота и достига няколко десетки години.

Къде може да се ловува?

Ловно стопанство Шабла

Ловно стопанство Ропотамо

Ловно стопанство Дунав

Ловно стопанство Балчик

цени за ловуване

Цена за лов

Цени за лов започващи от 20 евро.

ЛОВ НА ВОДОПЛАВАЩ ДИВЕЧ