ЕДЪР ДИВЕЧ »  БЛАГОРОДЕН ЕЛЕН

лов на благороден елен

БЛАГОРОДЕН ЕЛЕН

Разпространен в Европа (включително и България) и Азия. Обитава не много гъсти широколистни и смесени гори в равнинни, полупланински и планински местности. Често можем да го срещнем и в полугористи открити местности.

Младите екземпляри имат леко петниста окраска, възрастните са едноцветни. Цветът на възрастния индивид е тъмно или светло кафяв, често с ръждив оттенък.

ловуване на дивеч - допълнителна информация

Допълнителна информация

Рогата на мъжкарите започват да растат март-април, и докато достигнат пълно развитие през юли-август са покрити с фина мъхеста кожица. Падат февруари. На едногодишните екземпляри рогата са много малки и недоразвити, имат едно, максимум две разклонения, на втората година могат да бъдат вече шест. С възрастта рогата стават все по-големи и разклонени. Максимум се достига около десетата година, когато разклоненията им могат да достигнат 24 или повече на брой. Когато животното започне да остарява, рогата започват да намаляват размера си.
Храни се с растителна храна, трева, пъпки, листа, клонки, коренища и други. Зимно време среща затруднения в намирането на храна и често гладува и разчита на запасите натрупани през лятото и есента.

Денем почива на някое скришно място и не излиза до свечеряване. Обикновено живее на малки стада, съставени само от мъжки или женски индивиди, които се смесват само в размножителния период. Когато раждат, женските се отделят за известно време от стадото и след това отново се присъединяват. Въпреки големите си рога, когато са заплашени и мъжките и женските се защитават удряйки силно с предните си копита.Предните им копита имат много твърди и добре заострени ръбове и не са редки случаите на тежко пострадал хищник след опит за нападение над кошута с малко. Благородният елен, понякога обича да се валя в кал, което не е характерно за другите видове от семейство Плътнороги.
В много страни по света, включително и в България благородният елен е ценен ловен обект, за който се полагат грижи и се поддържа популацията му. Обикновено са разрешени за лов единствено мъжкарите и то само за кратък определен период. Ловния трофей са рогата му. Изключение прави подборния лов, който цели да поддържа доброто състояние на популацията.

Къде може да се ловува?

Ловно стопанство Арамлиец

Ловно стопанство Балчик

Ловно стопанство Воден

Ловно стопанство Граматиково

Ловно стопанство Дикчан

Ловно стопанство Дунав

Ловно стопанство Женда

Ловно стопанство Каракуз

Ловно стопанство Момино

Ловно стопанство Паламара

Ловно стопанство Ропотамо

Ловно стопанство Росица

Ловно стопанство Русалка

Ловно стопанство Сеслав

Ловно стопанство Тервел

Ловно стопанство Шерба

Ловно стопанство Чепино

Ловно стопанство Черни лом

цени за ловуване

Цена за лов

Цени за лов започващи от 600 до 15 000 евро.

ЛОВ НА ЕДЪР ДИВЕЧ