ХИЩНИЦИ »  ВЪЛК

лов на вълци в България

ВЪЛК

В недалечното минало видът е бил повсеместно разпространен в целия свят. Вълците са евробионтни видове и живеят при разнообразни природни условия – гори, тундра, тайга, равнини и планини. В Северното полукълбо свръхинтензивният лов и промяната на естествената им жизнена среда значително са ограничили техния ареал и днес те са отнесени към категорията на застрашените видове.

ловуване на дивеч - допълнителна информация

Допълнителна информация

В систематично отношение вълкът принадлежи към семейство Кучета. Той има златистожълти очи, в сравнение с кучето има по-дълги крака, по-големи лапи, по-изявена и силно развита челюст, по-дълга муцуна и по-голям мозък. Лапите на вълците са обърнати навътре към корема им, като почти го докосват. Това им позволява да тичат със скорост до 70 km/h. Козината им няма изразена шарка, с изключение на белег около очите, като оцветяването й е от сиво до сиво-кафяво, но може да бъде и бяло, червено, кафяво и черно (сн. инж. М. Михайлов). Вълците са високи около 66-80 cm при рамото, а теглото им е около 25-52 kg, като женските са с приблизително 20 % по-дребни от мъжките.

Къде може да се ловува?

Ловно стопанство Арамлиец

Ловно стопанство Витошко

Ловно стопанство Кормисош

Ловно стопанство Мазалат

Ловно стопанство Росица

Ловно стопанство Русалка

Ловно стопанство Черни лом

цени за ловуване

Цена за лов

Цени за лов започващи от 220 евро.

ЛОВ НА ХИЩНИЦИ