ЕДЪР ДИВЕЧ »  ГЛУХАР

лов на глухар в България

ГЛУХАР

Едра птица, с размерите на пуйка. Мъжкият е почти изцяло черен с бял клюн, червени кожни издатъци над очите и бяло в основата на крилете. Женската е пъстра с маскировъчен цвят и по-дребна. Младите птици приличат по окраска на женската. Излита рязко и силно, но лети лошо, което става понякога причина да се удари в някое стебло или клон на дърво и да пострада.

ловуване на дивеч - допълнителна информация

Допълнителна информация

Среща се в планините на повечето страни в Азия и Европа, включително и България, на север е по-широко разпространен и се среща и в равнинни гори. Като цяло предпочита тихи и спокойни иглолистни гори, богати на тревисти полянки, плододаващи храсти, дървета със силни и хоризонтални клони на които спи, изобилие от вода и не на последно място мравуняци. В България обитава иглолистни и смесени иглолистни гори от 1000 метра надморска височина до горната граница на гората в Рила, Стара планина, Пирин и Родопите.

През лятото се храни се с плодове, листа, насекоми и много рядко гущерчета и дребни змии, които търси по земята и единствено през нощта каца на някой здрав хоризонтален клон за да спи. През зимата се държи предимно в клоните на дърветата и се храни с игличките на белия бор и смърча. Често гълта камъчета, които са много важни за храносмилането му. Активен е сутрин и привечер.

Къде може да се ловува?

Ловно стопанство Борово

Ловно стопанство Дикчан

Ловно стопанство Извора

Ловно стопанство Родопи

Ловно стопанство Чепино

цени за ловуване

Цена за лов

Цени за лов започващи от 1000 евро.

ЛОВ НА ЕДЪР ДИВЕЧ