ЕДЪР ДИВЕЧ »  ДИВА КОЗА

лов на дива коза

ДИВА КОЗА

Козината през лятото е къса и гладка, а на цвят е светлокафява или червеникаво-кафява. През зимата тя става шоколадово кафява, а космите по гърба нарастват до 10-20 см. Долната страна е светла. Обикновено краката са по-тъмни. Има малка козя брада. Челюстите, бузите и носът са бели. От окото до муцуната преминава черна ивица. Копитата на са с издължена форма. Следата от копитото е с дължина приблизително 5-6 см. и с широчина около 3 см.

ловуване на дивеч - допълнителна информация

Допълнителна информация

В България може да се види в планините: Рила, Пирин, Стара планина Западни Родопи и Витоша. В миналото, популацията е била значително по-голяма.

Придвижва се отлично по стръмни и скалисти участъци с голяма сигурност и прави големи скокове над планински пропасти. Самото придвижване е ходом или със скокове, почти никога в галоп или тръс. Не съществува друго животно, можещо да ѝ съперничи в ловкост и скорост на придвижване по стръмни терени. Практически никой от естествените ѝ неприятели не може да я застигне в преследване, дори скалният орел може да залови само съвсем млади диви кози. За да може да се придвижва по стръмните терени, които обитава, дивата коза се нуждае от добра видимост, и затова нощем се оттегля в скрити и трудно достъпни места, където почива до зазоряване. След това излиза да пасе и продължава до обед, когато отново се скрива на някое сенчесто място, за да почива. По пладне предпочитат да са легнали на високо разположено място, за да могат да наблюдават за опасности, докато преживят. След обед, до смрачаване, излиза да се храни отново. Зимно време обикновено търси храна цял ден. Обикновено водят заседнал начин на живот, като само понякога, при лошо време, слизат малко по-ниско в горите, но въпреки това предпочитат добре познатите им пътеки и райони. Най-често женските и малките се държат на малки групички или стада, а мъжките се движат сами.

Храни се с всякаква храна от растителен произход, зимно време изкопава корени и яде също така мъх, лишеи и пъпки.

Къде може да се ловува?

Ловно стопанство Борово

Ловно стопанство Извора

Ловно стопанство Родопи

Ловно стопанство Русалка

Ловно стопанство Чепино

цени за ловуване

Цена за лов

Цени за лов започващи от 700 до 2 000 евро.

ЛОВ НА ЕДЪР ДИВЕЧ