ДРЕБЕН ДИВЕЧ »  ЗАЕК

лов на заек

ЗАЕК

Заекът е разпространен повсеместно в Европа и Западна Азия. У нас се среща в цялата страна. Обитава обработваемите площи, пустеещите земи, горите в равнините, новосъздадените горски култури и др., като предпочита южните, припечни склонове. Най-голямо е количеството му в земеделските площи. В горната граница на гората и алпийските пасища е малоброен.

ловуване на дивеч - допълнителна информация

Допълнителна информация

Заекът е основният представител на дребния дивеч у нас и е предпочитан обект на лов. Козината му през лятото е жълто-кафява, а през зимата сивкава. Ушите му са дълги с черен връх, а опашката отгоре е черна, а отдолу бяла. На предните си крака заекът има по пет пръста, а на задните по четири. Тялото му достига на дължина около 70 сm, а опашката е 8-10 сm. Тежи средно 3-4 kg.

Къде може да се ловува?

Ловно стопанство Шабла

Ловно стопанство Ропотамо

Ловно стопанство Дунав

Ловно стопанство Балчик

Ловно стопанство Чекерица

цени за ловуване

Цена за лов

Цени за лов започващи от 30 евро.

ЛОВ НА ДРЕБЕН ДИВЕЧ