ХИЩНИЦИ »  ЛИСИЦА

ловуване на лисици

ЛИСИЦА

Лисицата се среща в прериите и полупустините, горите, степите и лесостепите. Може да се види в предградията и дори в градски райони, като живее заедно с други дребни хищници. В България видът е повсеместно разпространен.

ловуване на дивеч - допълнителна информация

Допълнителна информация

Козината на лисицата е с ръждив цвят. Има бял корем и черни уши и крака. Очите са златисто-жълти и имат отличителни вертикални отсечени зеници като котките. Дългата й рунтава опашка, която има характерни бели връхчета, осигурява равновесието й при скоци и отскоци. Възрастната лисица има тегло 4,1-5,4 kg. Дължината на тялото е 80-110 сm. Големината й е различна в зависимост от местообитанието. През есента и зимата козината й е дълга и гъста, а през пролетта и до края на лятото – къса.

Къде може да се ловува?

Ловно стопанство Арамлиец

Ловно стопанство Балчик

Ловно стопанство Борово

Ловно стопанство Витиня

Ловно стопанство Витошко

Ловно стопанство Воден

Ловно стопанство Граматиково

Ловно стопанство Дикчан

Ловно стопанство Дунав

Ловно стопанство Женда

Ловно стопанство Извора

Ловно стопанство Каракуз

Ловно стопанство Кормисош

Ловно стопанство Мазалат

Ловно стопанство Тервел

Ловно стопанство Чепино

Ловно стопанство Черни лом

Ловно стопанство Момино

Ловно стопанство Паламара

Ловно стопанство Паламара

Ловно стопанство Правец

Ловно стопанство Шерба

Ловно стопанство Росица

Ловно стопанство Ропотамо

Ловно стопанство Русалка

Ловно стопанство Сеслав

цени за ловуване

Цена за лов

Цени за лов започващи от 10 евро.

ЛОВ НА ХИЩНИЦИ