ХИЩНИЦИ »  ЧАКАЛ

лов на чакал

ЧАКАЛ

акалът е повсеместно разпространен в Мала Азия, Северна Африка и Югоизточна Европа. В недалечно минало у нас видът се считаше за рядък вид и отстрелът му бе забранен. През последните няколко години се наблюдават значително увеличаване на неговата численост и разширение на ареала му, и в някои райони по отношение на него се налагат ограничителни мерки.

ловуване на дивеч - допълнителна информация

Допълнителна информация

В систематично отношение принадлежи към семейство Кучета, като прилича на вълка, но е по-дребен от него. Цветът на козината му е сиво-жълта. По гърба тя е с тъмен оттенък, а отстрани, по врата, по краката и от двете страни на главата е златистожълт. Опашката му е рунтава с жълто-сив цвят и с отделни по-тъмни петна, краят й е черен. На дължина тялото на чакала достига 100-120 сm, а опашката 20-30 сm.

Къде може да се ловува?

Ловно стопанство Арамлиец

Ловно стопанство Балчик

Ловно стопанство Борово

Ловно стопанство Витиня

Ловно стопанство Витошко

Ловно стопанство Воден

Ловно стопанство Граматиково

Ловно стопанство Дикчан

Ловно стопанство Дунав

Ловно стопанство Женда

Ловно стопанство Извора

Ловно стопанство Каракуз

Ловно стопанство Кормисош

Ловно стопанство Мазалат

Ловно стопанство Чепино

Ловно стопанство Черни лом

Ловно стопанство Момино

Ловно стопанство Паламара

Ловно стопанство Паламара

Ловно стопанство Правец

Ловно стопанство Шерба

Ловно стопанство Росица

Ловно стопанство Ропотамо

Ловно стопанство Русалка

Ловно стопанство Сеслав

Ловно стопанство Тервел

цени за ловуване

Цена за лов

Цени за лов започващи от 10 евро.

ЛОВ НА ХИЩНИЦИ