ЕДЪР ДИВЕЧ »  СЪРНА

лов на сърна в България

СЪРНА

Сърната е относително малка по размери в сравнение с други представители на семейство Плътнороги. Дължина на тялото от 95 до 135 см, ширина в предните крайници 65 – 75см, височина в холката 65 – 75 см и общо тегло между 15 и 30 кг, понякога до 35 кг. Опашката е къса (2 – 3 см) и труднозабележима или липсва. Интересен факт при сърната е, че липсва жлъчен мехур. Първите и вторите рога са неразклонени, между 5 и 12 см, докато при възрастните сръндаци достигат от 20 до 28см, често завършващи с два или три, рядко четири върха.

ловуване на дивеч - допълнителна информация

Допълнителна информация

Сърната е активна предимно по здрач. Когато местообитанията ѝ са тихи, необезпокоявани от хора, се храни и през деня. Много бързо и грациозно животно. Живее по високи места или планини, но понякога се осмелява да навлезе в пасища и редки гори. В миналото бе най-разпространена в Лудогорието и обработваемите площи, засети с житни култури и люцерна, но бракониерството там силно ограничи запаса ѝ. Поради това, че теглото на възрастните екземпляри и рогата са относително по-големи в полските райони е видно, че те са най-добрите ѝ местообитания. Храни се предимно с трева, дребни плодчета, листа и филизи. В горските комплекси основна храна през зимата е буковият жълъд, който сърните изравят от опадалите листа и под снега, характерно ровейки с предните си крака. Тъй като ровенето е твърде шумно, една от сърните винаги наблюдава наоколо за появата на хищници и хора. Когато няма жълъд, а това са повечето земи в България, в храната ѝ преобладават бръшляна и къпината, които имат вечнозелени листа. Обича предимно свежа трева, като избягва пасбищата, където домашните животни замърсяват тревата. Като цяло сърната е много придирчива към храненето си.

Къде може да се ловува?

Ловно стопанство Арамлиец

Ловно стопанство Балчик

Ловно стопанство Борово

Ловно стопанство Витиня

Ловно стопанство Витошко

Ловно стопанство Воден

Ловно стопанство Граматиково

Ловно стопанство Дикчан

Ловно стопанство Дунав

Ловно стопанство Женда

Ловно стопанство Извора

Ловно стопанство Каракуз

Ловно стопанство Кормисош

Ловно стопанство Мазалат

Ловно стопанство Черни лом

Ловно стопанство Момино

Ловно стопанство Паламара

Ловно стопанство Правец

Ловно стопанство Шерба

Ловно стопанство Росица

Ловно стопанство Ропотамо

Ловно стопанство Русалка

Ловно стопанство Сеслав

Ловно стопанство Тервел

Ловно стопанство Чепино

цени за ловуване

Цена за лов

Цени за лов започващи от 100 до 1 000 евро.

ЛОВ НА ЕДЪР ДИВЕЧ