ДРЕБЕН ДИВЕЧ »  ЯРЕБИЦА

лов на юребици

ЯРЕБИЦА

Яребицата (Perdix perdix) е птица от семейство Фазанови (Phasianidae). Среща се и на територията на България. Оцветена е в маскировъчни ръждиви и кафеникави цветове, мъжкия има тъмно петно на гърдите. Летят сравнително бързо и добре, като успяват да се вдигнат под 70 градуса наклон за да избегнат препятствие, но като повечето полски птици не могат да маневрират добре и рязко да изменят посоката си на полет, което ги прави уязвими ако наоколо има дървета или други прегради.

ловуване на дивеч - допълнителна информация

Допълнителна информация

Храни се със зърнени култури и различни растения, насекоми и включително колорадски бръмбар. Води уседнал начин на живот. В северните райони, събирайки се цялото семейство на куп може да издържи до -50 С студ. Живее на групички, най-често роднински свързани, които се разпадат само за кратко през размножителния период. Винаги се държи на земята и въпреки, че може да кацне на клон не го прави. Неприятели на яребицата са повечето видове средно големи грабливи птици, повечето видове хищни бозайници и влечуги, като ястреби, соколи, бухали, сови, порове, лисици, вълци, диви котки, змии и др.

Къде може да се ловува?

Ловно стопанство Шабла

Ловно стопанство Ропотамо

Ловно стопанство Дунав

Ловно стопанство Балчик

Ловно стопанство Чекерица

цени за ловуване

Цена за лов

Цени за лов започващи от 20 евро.

ЛОВ НА ДРЕБЕН ДИВЕЧ